FacebookTwitter Bel voor een afspraak 071-2020200

Teruggavetermijn btw zonnepanelen beperkt

8 januari 2019

De termijn waarbinnen consumenten de btw kunnen terugvragen op de aanschaf en installatie van zonnepanelen wordt beperkt tot zes maanden na afloop van het kalenderjaar waarin de panelen zijn aangeschaft.

Dat meldt Vereniging Eigen Huis (VEH) naar aanleiding van een besluit van staatssecretaris Menno Snel van Financiën. Voor de aanvraag voor de teruggave van de btw op de aanschaf en installatie van zonnepanelen gold tot 1 januari 2019 geen uiterlijke termijn. Is het recht op teruggave van btw vóór 2019 ontstaan, dan geldt er een overgangsrecht en is er in elk geval nog tot 1 juli 2019 de mogelijkheid om de btw terug te vragen ongeacht het jaar waarin de zonnepanelen zijn aangeschaft.

Huiseigenaren die zonnepanelen hebben gekocht, kunnen de betaalde btw over de panelen en installatie terugkrijgen. Hiervoor moet men zich wel bij de Belastingdienst laten registreren als btw-ondernemer en moet een btw-teruggave verzoek worden ingediend. Met de aanpassing is er nu een termijn van zes maanden op dat verzoek gekomen. Dit houdt in dat de btw uiterlijk binnen zes maanden na afloop van het kalenderjaar waarin de zonnepanelen zijn aangeschaft moet worden teruggevraagd bij de Belastingdienst. Wordt het verzoek later dan de zes-maandperiode gedaan, dan kan bij de Belastingdienst om een ambtshalve teruggave worden gevraagd. Hiervoor geldt een periode van vijf jaar na afloop van het jaar waarin de zonnepanelen zijn aangeschaft. VEH raadt consumenten aan om het hier niet op aan te laten komen, omdat deze stap met meer onzekerheden is omgeven.