FacebookTwitter Bel voor een afspraak 071-2020200

Werknemers met zwaar werk slecht voorbereid op pensioen

6 maart 2019

Slechts een op de vijf werknemers die zwaar werk doen, verwacht voldoende pensioen op te bouwen of heeft andere maatregelen getroffen om genoeg inkomen te hebben na de pensionering.
Dat blijkt uit een wereldwijd onderzoek van Aegon waarvoor in totaal 4.800 werknemers die zware arbeid verrichten zijn ondervraagd en 9.900 andere werknemers. Mensen in fysiek veeleisende banen lopen het risico ouder te worden dan voorheen en hun pensioendoelstellingen niet te halen, aldus Aegon. Uit het onderzoek komt onder meer naar voren dat 35 procent van de werknemers die zware fysieke arbeid verrichten, zegt te sparen voor het pensioen. Van de werknemers die lichamelijk zware arbeid verrichten geeft 85 procent aan dat hun gezondheid op oudere leeftijd een punt van zorg is. Ook vindt 60 procent dat de pensioenleeftijd best wat omhoog mag om de kosten te compenseren van mensen die langer leven. In de praktijk blijkt maar 18 procent van de werknemers in zware beroepen ouder te zijn dan 55 jaar.