FacebookTwitter Bel voor een afspraak 071-2020200

‘Geldverstrekkers moeten eerder ingrijpen’

8 oktober 2013

Twee derde van de huizenbezitters vindt dat zij niet of te laat door de geldgever zijn ingelicht over de gevolgen van de crisis. Zij hebben daardoor geen zicht op de consequenties daarvan op hun financiële situatie.

Dat concludeert Deloitte uit een onderzoek onder bijna 800 woningeigenaren. Volgens Deloitte vraagt een crisis van deze omvang en duur om een structurele aanpak, ook en juist van de zijde van de hypotheekverstrekkers en intermediairs. Geldverstrekkers moeten eerder ingrijpen bij klanten die een verhoogd risicoprofiel hebben. Men kan bijvoorbeeld een budgetcoach inschakelen, een betaalpauze inlassen of juist tijdelijke verhuur stimuleren.

Een derde van de ondervraagden geeft aan dat zij een mogelijke restschuld als een groot probleem zien. Bij de groep huishoudens met een schuld van meer dan 30.000 euro ervaart zelfs 46% dit als een zeer groot probleem. Naast een dreigende restschuld speelt een gebrek aan spaargeld de Nederlander parten: 36% is niet in staat om de woonlasten nog enkele maanden te kunnen betalen als het inkomen wegvalt.