FacebookTwitter Bel voor een afspraak 071-2020200

Aantal mensen met betalingsproblemen zorgverzekering daalt

18 oktober 2019

Het aantal inwoners van Nederland dat minimaal een half jaar achter loopt met betalen van zorgpremie is in 2018 verder afgenomen. Sinds de piek in 2014 is het aantal wanbetalers van zorgpremies met 30 procent gedaald van 298.000 naar 206.000.
Van alle personen van 18 jaar en ouder was 1,5 procent in 2018 meer dan een half jaar achter met betalen. In 2014 was dit nog 2,2 procent. De daling hangt samen met de invoering van een betalingsregeling. Hierdoor kan iemand met een betalingsachterstand bij zijn zorgverzekeraar versneld uitstromen als wanbetaler. Bij ongewijzigd beleid zou het aantal wanbetalers veel minder sterk zijn afgenomen.
Van de wanbetalers van zorgverzekeringen was ruim 60 procent man. Dit geldt voor vrijwel alle leeftijdsklassen. De meeste wanbetalers zijn te vinden in de leeftijdscategorie van 20 tot 50 jaar oud (72 procent). Met 3,2 procent zijn mannen in de leeftijdscategorie van 30 tot 35 het meest voorkomend als wanbetaler van zorgpremies.