FacebookTwitter Bel voor een afspraak 071-2020200

Aantal oproepbanen neemt snel toe

27 september 2016

Hoewel oproepbanen niet erg populair zijn, neemt het aantal wel snel toe. Uit cijfers van het CBS blijkt dat in vijf jaar het aantal met een derde is toegenomen. Inmiddels is 7% van alle banen op oproepbasis, tegen 5% in 2010.

Meer dan de helft van die 545.000 banen wordt ingevuld door jongeren die bijvoorbeeld in de horeca werken. Maar ook het aantal oproepbanen dat door 25-plussers wordt ingevuld is inmiddels ruim voorbij de 200.000. Van die groep geven vier op de tien aan dat ze liever een vast dienstverband zouden hebben. Onder uitzendkrachten ligt het aandeel werknemers dat liever in vaste dienst zou zijn nog hoger: 57%.

In de horeca werken de meeste oproepkrachten: meer dan een kwart van de banen wordt op die manier ingevuld. Maar ook in de handel, landbouw, bosbouw en visserij neemt het aantal oproepbanen snel toe. In de zorg daalde het aantal oproepbanen juist. Vakbonden verzetten zich ondertussen met hand en tand tegen de flexibilisering van de arbeidsmarkt. De werkgevers menen echter dat de trend niet te keren is, en de ’baanzekerheid’ van vroeger een illusie.