FacebookTwitter Bel voor een afspraak 071-2020200

Aflossen studieschuld steeds vaker probleem

6 augustus 2014

Steeds meer afgestudeerden kunnen de maandelijkse aflossing van de studieschuld niet betalen. Vorig jaar kwam 15 procent van de afgestudeerden met een studieschuld in aanmerking voor de draagkrachtregeling. Dat is een toename van 4 procent ten opzichte van 2009.

Afgestudeerden met en daadkrachtregeling hoeven minder of tijdelijk niets af te lossen omdat hun inkomen te laag is. Vorig jaar waren bijna 600.000 mensen bezig met het aflossen van hun studieschuld.

De gemiddelde schuld is 15.000 euro bij het afstuderen. Door het nieuwe leenstelsel wordt dat naar verwachting zo’n 6.000 tot 9.000 euro hoger. In het nieuwe leenstelsel gaat de aflostermijn van 15 jaar naar 30 tot 40 jaar. Ook wordt de maandelijkse aflossing gemaximeerd op 4 procent van het inkomen. In het huidige systeem wordt maximaal 12 procent afgelost.