FacebookTwitter Bel voor een afspraak 071-2020200

Akkoord over de bijstand

4 februari 2014

Het kabinet, coalitiepartijen VVD en PvdA zijn akkoord met de oppositiepartijen D66, ChristenUnie en SGP over aanpassing van de bijstandsplannen en wijzigingen in de Participatiewet.

Beide wetsvoorstellen gaan vanaf 1 januari 2015 in. Voor de bijstandsregels is dat een halfjaar later dan het kabinet oorspronkelijk wilde.

De afspraken:
– Wie bijstand ontvangt, moet een tegenprestatie leveren waarbij de gemeenten bepalen hoe die eruit ziet.
– Er komt geen wachttijd van 4 weken voor nieuwe bijstandsuitkeringen zoals het kabinet van plan was.
– Er komt geen sollicitatieplicht voor bijstandsmoeders met kinderen onder de 5 jaar zoals heyt kabinet wilde.
– Er komt een verhuisplicht voor bijstandsgerechtigden die elders een baan kunnen krijgen.
– Wie bijstand ontvangt, moet Nederlands kunnen spreken en netjes gekleed op een sollicitatiegesprek verschijnen.
– Bijstandsgerechtigden die hun kosten van levensonderhoud met huisgenoten kunnen delen, krijgen straks een lagere uitkering.
– Wie zich niet aan de regels houdt, kan worden gekort op zijn uitkering.
– Jonggehandicapten met een Wajong-uitkering worden herkeurd. Wie daarbij arbeidsgeschikt wordt verklaard, komt niet terecht in de bijstand, maar behoudt een Wajong-uitkering van 70 procent (in plaats van 75 procent) van het minimumloon.