FacebookTwitter Bel voor een afspraak 071-2020200

ANBO wil een actieplan ouderenhuisvesting

22 juli 2013

Senioren willen graag hun gezinswoning verruilen voor een woning die beter past bij hun levensfase, maar er is een groot tekort aan seniorenwoningen Ouderenorganisatie ANBO pleit daarom voor een actieplan ouderenhuisvesting.

Een woning is niet langer ‘voor altijd’, maar moet geschikt zijn voor de levensfase, aldus bijna 75 procent van de ANBO-leden in onderzoek onder ruim 1.700 respondenten. Senioren willen dan ook best de gezinswoning verlaten voor een woning die is afgestemd op hun behoeften. Er is echter een groot tekort aan seniorenwoningen en woningen die aangepast zijn aan mensen met beperkingen.

Van alle zelfstandig wonende senioren wil 87 procent ook zelfstandig blijven wonen als ze zorg en ondersteuning nodig hebben. Het huidige huis is in slechts de helft van de gevallen geschikt om bijvoorbeeld de partner te verzorgen. Iets wat mensen ook in eerdere onderzoeken aangeven te willen doen. Negentig procent van de respondenten zou verhuizen om de zorgbehoevende partner in staat te stellen thuis te kunnen blijven wonen.

Met het oog op deze situatie vindt de ANBO een actieplan ouderenhuisvesting nodig.