FacebookTwitter Bel voor een afspraak 071-2020200

Armoede is gestegen in 2012

3 december 2013

In 2012 is de armoede in Nederland sterk toegenomen, net als in 2011. De verwachting is dat die groei in 2013 is afgenomen en verder afneemt in 2014. Dit zijn enkele conclusies uit het Armoedesignalement 2013 van het CBS en het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP).
De economische crisis die eind 2008 begon had aanvankelijk een relatief klein effect op de omvang van armoede. Pas in 2011 begon de armoede flink toe te nemen, en in 2012 was de stijging nog groter. Volgens de CBS-norm hadden 664.000 huishoudens (9,4 procent van alle huishoudens) in 2012 kans op armoede. Volgens de normen die het SCP hanteert, hadden in 2012 1,197 miljoen mensen een inkomen onder het niet-veel-maar-toereikendcriterium (7,6 procent van de bevolking).
De verwachting is dat de armoede in 2013 volgens beide normen nog zal oplopen, maar minder dan in 2012. In 2014 neemt de groei van de armoede naar verwachting verder af of loopt zelfs iets terug.