FacebookTwitter Bel voor een afspraak 071-2020200

Banken worden getest op nieuwe forse crisis

30 april 2014

Vanaf eind mei gaat de Europese bankentoezichthouder EBA in samenwerking met de Europese Centrale Bank (ECB) de Europese banken onderwerpen aan een stevige stresstest. banken moeten dan aantonen dat ze een nieuwe diepe economische crisis kunnen doorstaan.

In het zwaarste scenario wordt getest of de banken overeind blijven als de economische groei in de periode tot en met 2016 in totaal 7 procent achterblijft bij de huidige verwachtingen. De werkloosheid in de eurolanden loopt daarbij op tot 13 procent, terwijl van inflatie geen sprake is. De huizenprijzen dalen in dit scenario met ruim 21 procent. De test gaat ook uit van een stevige economische crisis in de Verenigde Staten, Rusland en Japan en van nieuwe onrust in de eurozone.

In het zwarte scenario moeten banken een buffer zien aan te houden van minstens 5,5 procent ten opzichte van alle uitstaande verplichtingen. De bezittingen die daarbij worden meegeteld worden naar risico gewogen. Dat betekent dat er relatief meer kapitaal nodig is als het risico dat de bezittingen minder waard worden groot is.

De resultaten van de stresstest worden eind oktober bekendgemaakt. De test vormt het sluitstuk van het omvangrijke bankenonderzoek dat de ECB uitvoert, voordat de centrale bank begin november het toezicht op de grootste Europese banken overneemt.