FacebookTwitter Bel voor een afspraak 071-2020200

Bevolking groeit naar ruim 17,4 miljoen

2 januari 2020

De Nederlandse bevolking groeide in 2019 met naar schatting 132.000 personen tot ruim 17,4 miljoen inwoners. De bevolking nam meer toe dan in de afgelopen drie jaar. In 2019 kwamen er 31.000 inwoners meer bij dan een jaar eerder.
In 2019 werden er 18.000 meer kinderen geboren dan dat er mensen overleden. De natuurlijke aanwas kwam daarmee 3.000 hoger uit dan in 2018. Het CBS berekende dat 272.000 mensen zich in 2019 in Nederland vestigden. Dat zijn er 28.000 meer dan in 2018. Het aantal mensen dat vertrok blijft vrijwel hetzelfde als vorig jaar: 158.000. Dat betekent dat de bevolking door buitenlandse migratie in 2019 per saldo met 114.000 personen groeide. Van alle mensen uit het buitenland die zich in 2019 in Nederland vestigden kwam bijna de helft uit Europa, van wie 85 procent uit een EU-land. 18 procent van de immigranten kwam uit Azi├ź, met India en China als grootste groepen. Het aantal asielmigranten in 2019 komt naar schatting uit op 16.000, nog geen 6 procent van de totale immigratie.