FacebookTwitter Bel voor een afspraak 071-2020200

Campagne wijst nabestaanden op financiële gevolgen na overlijden

1 november 2019

Budgetinstituut Nibud, de Sociale Verzekeringsbank (SVB) en de Pensioenfederatie hebben de online tool geldwijzernabestaanden gelanceerd. Hiermee kunnen consumenten inzicht krijgen in financiële regelingen na overlijden.
De organisaties willen het hiermee voor consumenten makkelijker maken om uit te zoeken wat de financiële gevolgen van overlijden voor de nabestaanden zijn. Kunnen die de huur of hypotheek nog wel betalen als hun partner overlijdt? Het inkomen van samenwonenden en gehuwden kan fors dalen als een van beiden overlijdt. Zeker als er geen nabestaandenpensioen is.
In 2018 verloren 56.000 samenwonenden en gehuwden, al dan niet met kinderen, hun partner door overlijden. Hierdoor valt ook het inkomen van die partner weg, wat vaak een forse inkomensdaling veroorzaakt. Het hangt van het inkomen van de nabestaande en de eventuele aanvullende financiële regelingen af wat het effect hiervan is op het totale huishoudinkomen. De nieuwe Geldwijzer Nabestaanden is een startpunt voor mensen die meer inzicht willen in de financiële gevolgen na overlijden.