FacebookTwitter Bel voor een afspraak 071-2020200

Cao-lonen verder omhoog

7 april 2016

De cao-lonen zijn in het eerste kwartaal van 2016 gestegen met 1,8 procent. In 2015 gingen de lonen in Nederland nog gemiddeld met 1,4 procent omhoog. Vooral bij de overheid was de loonstijging in het eerste kwartaal hoog.

De contractuele loonkosten (cao-lonen plus werkgeverspremies) stegen met 1,9 procent in het eerste kwartaal van 2016. In 2015 lag de contractuele loonkostenstijging nog onder de stijging van de cao-lonen. Dat deze nu weer iets boven die van de cao-lonen ligt, komt doordat werkgevers meer bijdragen aan WAO- en WW-premies. De stijging van de contractuele loonkosten werd nog enigszins afgeremd door lagere pensioenpremies bij het ABP, de werkgeversheffing Zorgverzekeringswet en premies bij verschillende sectorfondsen.