FacebookTwitter Bel voor een afspraak 071-2020200

Chronisch zieken vrezen overstap zorgverzekeraar

15 november 2013

Chronisch zieken voelen zich belemmerd bij de overstap van zorgverzekeraar. 78.2% van de chronisch zieken heeft nog nooit van zorgverzekering gewisseld. Dit is ruim 11% minder dan bij mensen zonder chronische aandoening.

Dit blijkt uit Het Nationaal Zorgonderzoek dat door het Zorgverzekering Informatie Centrum (Z.I.C.) werd gehouden. Van de ondervraagden met een chronische aandoening geeft 20.7% aan niet van verzekeraar te wisselen uit angst geen aanvullende verzekering af te kunnen sluiten. Bij de respondenten zonder chronische aandoening geeft slechts 4,7% dit als reden aan. Chronisch zieken stappen niet voor niets minder snel over. Een verzekeraar mag mensen voor de aanvullende zorgverzekering weigeren.

Mensen met een chronische aandoening beoordelen hun zorgverzekeraar gemiddeld met een 6,2. Bij mensen zonder chronische aandoening is dit gemiddeld een 6,8. Het grootste verschil zit bij de keuzemogelijkheden van de aanvullende verzekering. Mensen zonder chronische aandoening geven hun verzekeraar op dit onderdeel gemiddeld een 7,7, daarentegen geven chronisch zieken hiervoor slechts een 7. Ook het eigen risico roept veel irritatie op omdat het kabinet van plan is om in 2014 de compensatieregeling van het eigen risico voor chronisch zieken en gehandicapten (Wtcg) af te schaffen. Ook de hoogte van het eigen risico wordt gemiddeld het slechts beoordeeld, mensen met een chronische aandoening geven voor dit onderdeel een magere 4,4.