FacebookTwitter Bel voor een afspraak 071-2020200

Coalitie en oppositie sluiten begrotingsakkoord

14 oktober 2013

Het kabinet en de oppositiepartijen D66, ChristenUnie en SGP hebben een begrotingsakkoord gesloten. Welke maatregelen zijn hierin opgenomen?

– Er komt 650 miljoen euro vrij voor onderwijs.
– De milieu-eisen worden aangescherpt waardoor de aanschafbelasting voor auto’s omhoog gaat.
– Het tarief van de belasting op leidingwater wordt verhoogd
– De zelfstandigenaftrek blijft bestaan.
– Het tarief in de eerste schijf wordt in 2014 verlaagd.
– De werkbonus voor werkenden van 61 tot 64 jaar wordt vanaf 1 januari 2015 voor nieuwe gevallen afgeschaft. In 2018 is de werkbonus helemaal verdwenen..
– Voor regionale werkgelegenheid wordt 50 miljoen vrijgemaakt.
– De heffing op afval storten wordt opnieuw ingevoerd.
– Bezuinigingen op de AIVD worden verzacht.
– De huidige fiscale voorziening voor chronisch zieken en gehandicapten blijft in aangepaste bestaan.
– Er wordt minder bezuinigd op de mantelzorg.
– De kinderbijslag blijft op peil.
– Er komt 4 miljoen voor ouders met een ernstig gehandicapt kind.
– Vanaf 2015 zijn schoolboeken weer gratis.
– Het lage btw-tarief voor renovatie en onderhoud wordt verlengd tot eind 2014.
– Ministeries krijgen geen inflatiecorrectie.
– Een manier om het fiscaal aantrekkelijk te maken om ‘beklemd vermogen’ vrij te maken, wordt een jaar naar voren gehaald.
– De geplande afbouw van de algemene heffingskorting in de vierde schijf wordt teruggedraaid.
– De aanpassing van het ontslagrecht wordt een half jaar versneld.
– Maatregelen om flexwerkers beter te beschermen gaan eerder in.
– Mensen met een WW-uitkering moeten straks eerder een baan onder hun niveau accepteren.
– Bedrijven krijgen eerder de verplichting opgelegd om 5 procent arbeidsgehandicapten in dienst te nemen.
– Het box 2-tarief wordt in 2014 incidenteel verlaagd van 25% naar 22%.
– Verdere verlaging vanaf 2015 van de marge van het gebruikelijk loon.