FacebookTwitter Bel voor een afspraak 071-2020200

Consumenten krijgen sterkere positie in de bouw

18 april 2016

Consumenten krijgen over een tijdje betere bescherming wanneer na oplevering van een bouwwerk verborgen gebreken worden ontdekt. Dat is een gevolg van de aanscherping van de wettelijke aansprakelijkheid van aannemers in het wetsvoorstel kwaliteitsborging.

In het nieuwe wetsvoorstel krijgt de consument één aanspreekpunt en kan de controle op de bouwkwaliteit sneller en goedkoper. Nieuw in het wetsvoorstel is verder onder meer dat de gemeente controleert of een aannemer werkt met een goedgekeurde methode voor kwaliteitsbewaking en dat aannemers verplicht worden hun consument te informeren over hoe zij verzekerd zijn voor risico’s bij faillissement en voor gebreken tijdens de bouw en na oplevering.
Met pilots en experimenten kan de komende tijd ervaring worden opgedaan met de nieuwe kwaliteitsbewaking. De verwachting is dat het nieuwe stelsel vanaf 2018 stapsgewijs wordt ingevoerd.