FacebookTwitter Bel voor een afspraak 071-2020200

CPB verwacht ongekende economische krimp

16 juni 2020

De Nederlandse economie zal dit jaar met zo’n 6 procent krimpen. Dat verwacht het Centraal Planbureau (CPB). De werkloosheid zal stijgen tot 5 procent en volgend jaar nog verder, hoewel de verwachting is dat in 2021 de economie weer zal gaan groeien.

De maatregelen om de coronapandemie tegen te gaan, hebben in Nederland geleid tot een uitzonderlijke terugval in economische activiteiten van zo’n 10 à 15 procent. Omdat de onzekerheid over de gevolgen groot is, heeft het CPB vier scenario’s uitgewerkt. De krimp dit jaar van 6 procent is het basisscenario, dat is het scenario waar het CPB nu vanuit gaat. Volgend jaar zal de economie in dat scenario weer groeien met 3 procent, maar de werkloosheid zal niettemin stijgen tot 7 procent. Volgens dat scenario zal het overheidstekort dit jaar oplopen tot 8 procent, terwijl er vorig jaar nog een overschot was van 1,7 procent. Volgend jaar zal het tekort afnemen tot circa 5 procent. De overheidsschuld zal in 2021 dan stijgen tot 61 procent van het bbp, denkt het CPB.
In dit basisscenario gaat het CPB uit van een economisch herstel vanaf het derde kwartaal. Dat herstel zal echter onvolledig zijn: ook volgend jaar zouden we dan nog niet terug zijn op het niveau van vóór de coronacrisis.
In het gunstigste scenario ziet Nederland een volledig herstel en is sprake van een inhaalslag van uitgaven en investeringen. De economie zal in dat geval dit jaar met ‘maar’ 4,3 procent krimpen en volgend jaar zal er dan weer een groei van 5,5 procent volgen. Toch zal de werkloosheid dan volgend jaar kunnen stijgen tot 5,5 procent.