FacebookTwitter Bel voor een afspraak 071-2020200

CPB voorziet economische groei, maar ook risico’s

7 maart 2016

Het Centraal Planbureau (CPB) voorziet voor dit jaar een economische groei van 1,8 procent. In 2017 groeit het bruto binnenlands product (bbp) met 2 procent. Het is de eerste raming voor volgend jaar van het CPB.

Uit de voorpublicatie van het Centraal Economisch Plan van het CPB blijkt verder dat het aantal werklozen in 2017 licht daalt met 10.000 naar 570.000 personen. Dat komt uit op een werkloosheidspercentage van 6,3 procent van de beroepsbevolking. Dit jaar is dat 6,5 procent. Onzekere factoren die de groei kunnen beïnvloeden zijn de afkoelende Chinese economie, de recessie in Rusland en Brazilië en de trage groei in de Verenigde Staten. Ook een mogelijke uittreding van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie (Brexit) en de discussie over het buiten werking stellen van het Schengenverdrag in reactie op de voortdurende instroom van asielzoekers zorgt voor veel onzekerheid.

Wel zorgt de lage inflatie in 2016 voor een toenemende koopkracht. Ook de lastenverlichting van 5 miljard euro die dit jaar is doorgevoerd zorgt ervoor dat mensen hun inkomen zien toenemen met gemiddeld 2,3 procent. Door de stijgende prijzen in 2017 en doordat er in dat jaar geen lastenverlichting van 5 miljard euro is, valt de stijging van de koopkracht in dat jaar terug tot 0,2 procent voor alle huishoudens.