FacebookTwitter Bel voor een afspraak 071-2020200

Daling consumentenvertrouwen zet door

11 mei 2020

Begin april heeft het CBS de grootste daling van het consumentenvertrouwen ooit gemeten. Vanwege de uitzonderlijke situatie heeft het CBS later die maand een extra meting uitgevoerd. Daaruit blijkt dat de daling van het vertrouwen verder doorzet.
Het consumentenvertrouwen in april was -22. De extra meting in de tweede helft van april laat een verdere daling zien naar -27. Dit komt vooral door een verder verslechterd oordeel over het economisch klimaat. De koopbereidheid blijft vrijwel gelijk.
Consumenten oordelen nu negatiever over de economische situatie dan bij de reguliere meting in april. De koopbereidheid gaat van -17 naar -15. Consumenten zijn over de financiële situatie in de afgelopen 12 maanden positiever. Hun oordeel over de financiële situatie in de komende 12 maanden verandert niet. Verder vinden consumenten de tijd voor het doen van grote aankopen nagenoeg even ongunstig als bij de reguliere meting.