FacebookTwitter Bel voor een afspraak 071-2020200

Dekking smartphone op reisverzekering

10 februari 2014

U heeft een reisverzekering voor onder andere schade aan of verlies van uw spullen. Hoe ruimhartig de verzekeraar uw verloren spullen vergoedt, verschilt per verzekeraar. Dat geldt ook voor smartphones. Dat blijkt uit onderzoek van Reisverzekering.nl.

Lang niet alle reisverzekeringen dekken smartphones volledig. Een standaard doorlopende reisverzekering vergoedt smartphones volgens de website tot 315 euro. Vaak is een smartphone duurder in aanschaf. Smartphones zijn volgens de site het meest geclaimde beschadigde of verloren voorwerp.