FacebookTwitter Bel voor een afspraak 071-2020200

Dekkingsgraad ABP zakt verder weg

16 september 2019

Pensioenfonds ABP, voor overheid en onderwijs, staat er weer een stuk slechter voor. De dekkingsgraad, die aangeeft in hoeverre het fonds in staat is aan zijn toekomstige verplichtingen te voldoen, is inmiddels tot onder 90 gezakt en staat op 88,6.
De daling wordt veroorzaakt door een slechte beursmaand en nog steeds dalende rentes. Het kapitaal in kas is weliswaar hoger dan ooit, maar vanwege de rekenmethode en het verwachte rendement, dreigt er voor de deelnemers een verlaging van het pensioen dreigt. ]
ABP verloor in augustus ruim 5 punten aan dekkingsgraad. De verdere daling betekent dat het risico op kortingen aan het einde van het jaar alleen maar groter worden. Met de huidige stand van zaken zou het ambtenarenfonds eind dit jaar de pensioenen met 6 tot 7 procent moeten korten. Die korting mag wel uitgesmeerd worden over tien jaar. Als het fonds in de tussentijd voldoende herstelt, kan de korting na het eerste jaar voorkomen worden.