FacebookTwitter Bel voor een afspraak 071-2020200

Dekkingsgraad pensioenfondsen in december licht gedaald

3 januari 2014

De gemiddelde dekkingsgraad van de Nederlandse pensioenfondsen was per 31 december 2013 gelijk aan 109%, een daling van één procentpunt ten opzichte van eind november. Dat blijkt uit de Pensioenthermometer van Aon Hewitt.

De gemiddelde dekkingsgraad is over geheel 2013 gezien aanmerkelijk gestegen: van 102% op 31 december 2012 naar 109% op 31 december 2013. Met deze dekkingsgraad voldoen pensioenfondsen gemiddeld gezien aan de minimaal vereiste dekkingsgraad van 104,3%.

Ook al is de dekkingsgraad in 2013 met gemiddeld zeven procentpunt gestegen ten opzichte van eind december 2012, de stijging kan per pensioenfonds variëren tussen vijf en negen procentpunten. Dit is met name afhankelijk van de verhouding tussen aandelen en obligaties binnen het totaal vermogen, maar ook in hoeverre pensioenfondsen het renterisico hebben afgedekt. Van de tien grootste pensioenfondsen in Nederland leken er eind november nog vier in de gevarenzone te verkeren. De verwachting is dat toch nog 30 tot 35 pensioenfondsen genoodzaakt zijn om per 1 april een korting door te voeren, van maximaal 10%.