FacebookTwitter Bel voor een afspraak 071-2020200

Dekkingsgraden pensioenfondsen stijgen licht

17 juli 2014

De dekkingsgraden van de vijf grote pensioenfondsen zijn in het tweede kwartaal licht gestegen. De dekkingsgraad geeft aan in hoeverre fondsen aan hun toekomstige betalingsverplichtingen kunnen voldoen.

Pensioenfondsen worden als gezond beschouwd wanneer ze een minimale dekkingsgraad van circa 105 procent hebben. De dalende rente vormt wel een bedreiging voor de dekkingsgraad van het pensioenfonds. De Pensioenfederatie erkent de vrees dat de dekkingsgraden in het derde kwartaal mogelijk zullen dalen door de dalende rente.

ABP meldt dat de dekkingsgraad de afgelopen drie maanden met 0,6 procentpunt is gestegen naar 106,7 procent. Pensioenfonds Zorg en Welzijn (PFZW) zag de dekkingsgraad met 1 procentpunt stijgen naar 110 procent. De dekkingsgraad van Pensioenfonds Metaal en Techniek (PMT) staat op 105,2 procent, een lichte toename van 0,3 procentpunt.