FacebookTwitter Bel voor een afspraak 071-2020200

Dekkingsgraden pensioenfondsen verder onderuit

3 april 2020

De dekkingsgraden van pensioenfondsen zijn in de eerste helft van maart gedaald van 95 naar 85 procent. Dat is vooral te wijten aan de wereldwijd ingestorte aandelenkoersen.
Tegelijkertijd daalde de rekenrente doordat beleggers hun toevlucht namen tot staatsobligaties. Hierdoor moeten fondsen juist weer meer bezittingen hebben om te voldoen aan hun toekomstige verplichtingen. Eerder meldden de pensioenfondsen al dat de dekkingsgraden flink waren gedaald eind februari. Ambtenarenfonds ABP zag de dekkingsgraad met liefst 5,4 procentpunt dalen naar 88,7 procent. PMT, Pensioenfonds Zorg & Welzijn en PME zagen de dekkingsgraden dalen naar respectievelijk 92,3 procent, 90,4 procent en 92,3 procent.