FacebookTwitter Bel voor een afspraak 071-2020200

Discriminatie van samenwonenden bij scheiding

24 juli 2013

Samenwonenden die uit elkaar gaan, waarbij één van hen in de eigen woning blijft wonen, krijgen met strengere regels te maken dan een getrouwd stel.

Dit beweert financieel planner Auke Gijsbertse. “Bij de toepassing van de nieuwe hypotheekregels per 1 januari 2013 maakt de fiscus ten onrechte onderscheid tussen gehuwden en samenwonenden. Gehuwden die gaan scheiden konden in 2012 een convenant opstellen, waardoor men onder het overgangsrecht viel. Gevolg is dat voor de financiering van het over te nemen deel van de partner geen aflossingseis geldt. Samenwonenden die een convenant hebben opgesteld vallen volgens de fiscus echter níet onder het overgangsrecht.”

Verzoeken van samenwonenden om ook onder het overgangsrecht te vallen, worden consequent afgewezen. “Daar is echter geen rechtsgrond voor. Voor toepassing van het overgangsrecht moet sprake zijn van een reële overeenkomst tot koop. Volgens het Burgerlijk Wetboek voldoet een convenant hieraan, ongeacht of dit is opgemaakt voor gehuwden of samenwonenden.”