FacebookTwitter Bel voor een afspraak 071-2020200

Discussie over alternatief OZB

26 november 2013

Vereniging Eigen Huis (VEH) wil dat de onroerende zaakbelasting (OZB) verdwijnt. De vereniging wil een andere heffing waarbij de lasten op evenwichtige wijze worden gedeeld door alle huishoudens. Ook het CDA vindt dat er een fundamentele discussie gevoerd moet worden of gemeenten niet op een andere manier belastingen moeten heffen dan nu via de WOZ-waarde.
VEH wil dat niet het bezit van een woning, maar de omvang of draagkracht van een huishouden grondslag zou moeten zijn voor de aanslag. Volgens de gemeentelijke WOZ-cijfers zijn woningen sinds 2010 gemiddeld 13,4 procent in waarde gedaald. In dezelfde periode daalde de koopkracht van huishoudens met 2,8 procent (CBS). Toch stijgt de OZB tussen 2010 en 2014 almaar door, bij elkaar met ruim 16 procent, aldus VEH.
De vereniging deed onderzoek naar de ontwikkeling van de gemeentelijke woonlasten in 2014. Gemeenten waar de OZB procentueel het hardst stijgen zijn: Koggenland (NH) +23 procent, Velzen (NH) +10 procent, Groningen (Gr) +9,8 procent. Ondanks de forse verhoging behoort Koggenland overigens nog steeds tot de gemeenten met de laagste OZB lasten. De OZB daalde ook in een aantal gemeenten. Procentueel gingen het hardst omlaag: Beverwijk (NH) -5,8 procent, Hillegom (ZH) -4,5 procent en Westerveld (Dr) -4,3 procent.
De totale gemeentelijke woonlasten bestaan uit de OZB, riool- en afvalstoffenheffing. Volgend jaar stijgen deze woonlasten gemiddeld met 1 procent. De toename is beperkt door de gemiddelde daling van de afvalstoffenheffing met 1 procent en een stijging van de rioolheffing met gemiddeld 2,2 procent. Gemeenten mogen de riool- en afvalstoffenheffing alleen gebruiken om de gemaakte kosten te dekken.