FacebookTwitter Bel voor een afspraak 071-2020200

DNB ziet meer werkzoekenden dan alleen werklozen

25 februari 2016

Wie naar de werkloosheidscijfers kijkt, ziet dat het de goede kant opgaat met de arbeidsmarkt. De Nederlandsche Bank (DNB) zegt dat het slechter gaat dan de werkloosheidscijfers laten zien.

Volgens DNB zijn er namelijk veel meer mensen op zoek naar een baan of naar uitbreiding van hun dienstverband dan uit de werkloosheidscijfers blijkt. Dit zogeheten onderbenutte arbeidspotentieel leidt ertoe dat de loonstijgingen in Nederland bescheiden blijven, ondanks het economisch herstel en de dalende werkloosheid, aldus DNB. Naast de kleine 600.000 werklozen noemt DNB ook de miljoen parttimers en zzp’ers die eigenlijk meer uren willen draaien.

Nog eens een half miljoen Nederlanders hebben de zoek tocht naar een baan opgegeven of zijn even niet beschikbaar, maar zouden wel graag willen werken. Deze mensen zijn de laatste jaren fors in aantal toegenomen. Ze tellen niet mee in de werkloosheidsstatistieken, maar een kwart van hen solliciteert wel op vacatures. Vooral voor 50-plussers is het lastig om weer aan het werk te komen. Deze groep maakt dan ook bijna de helft uit van het totale mensen dat een werkloosheidsuitkering ontvangt.