FacebookTwitter Bel voor een afspraak 071-2020200

Drie miljoen mensen met pensioenuitkering

12 december 2013

Eind 2012 ontvingen drie miljoen Nederlanders een pensioenuitkering. Dat is volgens De Nederlandsche Bank een stijging van 16,7 procent ten opzichte van 2007.
Het aantal personen dat een ouderdomspensioen of een nabestaandenpensioen krijgt, steeg sinds 2007 met 453.000 (plus 27,5 procent) respectievelijk 32.000 (plus 4,2 procent), terwijl het aantal ontvangers van een arbeidsongeschiktheidspensioen daalde met 54.000 personen (min 31,4 procent). De forse stijging van het aantal personen met een ouderdomspensioen komt door dat in de jaren 1946 tot en met 1950 aanzienlijk meer kinderen werden geboren dan in de jaren daarvoor. Deze zogenoemde babyboomgeneratie ging de afgelopen jaren met pensioen of bereikt binnenkort de pensioengerechtigde leeftijd.
De stijging gaat de komende jaren door, waarbij het aantal vrouwen met een ouderdomspensioen sneller groeit dan het aantal mannen. Eind 2012 was 29 procent van de ontvangers van een ouderdomspensioen vrouw tegen circa 25 procent eind 2007.