FacebookTwitter Bel voor een afspraak 071-2020200

Eén op 15 werknemers heeft arbeidsongeval

22 juli 2014

In 2013 liepen 458 duizend werknemers lichamelijk letsel of geestelijke schade op door een ongeval tijdens het werk. Dat komt overeen met 1 op de 15 werknemers in Nederland. Bijna de helft van de slachtoffers verzuimde hierdoor één dag of langer.

In 2013 had 5,3 procent van de vrouwen een arbeidsongeval, bij mannen was dat 7,6 procent. Mannen doen vaker gevaarlijk werk dan vrouwen. Het aantal werkzame mannen in de bouw is sinds 2001 afgenomen en het aantal werkzame vrouwen in de gezondheidszorg en overheid is toegenomen in de periode 2001-2008. Daardoor is het aandeel arbeidsongevallen bij mannen sinds 2005 licht gedaald. Bij vrouwen nam het aandeel aanvankelijk toe, maar bleef sinds 2008 vrij stabiel.

Ongeveer 70 procent van de werknemers met een arbeidsongeval liep lichamelijk letsel op, zoals een wond, botbreuk, verstuiking of verbranding. Ruim 20 procent liep uitsluitend geestelijke schade op, zoals psychische schade door bedreiging of agressief gedrag. En bij bijna 10 procent was er zowel lichamelijk letsel als geestelijke schade. Bijna de helft van de slachtoffers verzuimde door het ongeval één dag of langer.

De meeste arbeidsongevallen deden zich voor bij werknemers in de horeca, circa 12 procent was slachtoffer van een ongeval. Ook in de bouw is het aandeel met ruim 8 procent hoger dan gemiddeld. Ook hebben werknemers die buiten kantoortijden werken, relatief vaak een arbeidsongeval. Dat hangt samen met de sector waarin werknemers een baan hebben. In de horeca wordt bijvoorbeeld veel in het weekend gewerkt en in de gezondheidzorg komt zowel in het weekend als in ploegendienst werken veel voor.