FacebookTwitter Bel voor een afspraak 071-2020200

Eigen-woning-schenking groot succes

6 januari 2014

Uit een enquête onder 53 van de 150 bij Netwerk Notarissen aangesloten notariskantoren blijkt dat in twee maanden meer dan 810 mensen op de kantoren kwamen om een belastingvrije ‘eigen woning schenking’ te doen.

Van 1 oktober 2013 tot en met 31 december 2014 is het mogelijk 100.000 euro belastingvrij te schenken voor de eigen woning. Staatssecretaris Weekers verwacht in 2014 5.000 van dit soort schenkingen. Maar volgens Lucienne van der Geld, juridisch directeur van Netwerk Notarissen is dat aantal al in de eerste twee maanden dat de eigen-woning-schenking gedaan kon worden overschreden.

Uit de enquête blijkt dat 32% het maximale belastingvrije bedrag van 100.000 euro schenkt. In 89% van de gevallen gaat het om ouders die aan hun kinderen schenken. Vaak gaat het dan om de kwijtschelding op een eerdere lening aan de kinderen voor hun woning. De lening wordt dan omgezet in een schenking wat later besparing van erfbelasting oplevert. De belastingvrije schenking wordt ook ingezet om het vermogen te verminderen in het kader van de AWBZ-zorgbijdrage.