FacebookTwitter Bel voor een afspraak 071-2020200

Fiscaal voordeel Starterslening eindigt

22 juni 2016

De fiscale uitzonderingspositie van de Starterslening houdt op. Wie nog gebruik wil maken van de huidige Starterslening moet ervoor zorgen dat de aanvraag voor 31 december 2016 passeert bij de notaris. Dat meldt Stimuleringsfonds Volkshuisvesting (Svn).

Op 1 januari 2013 zijn de fiscale regels voor de hypotheekrenteaftrek veranderd. Een hypotheek die vanaf 2013 wordt afgesloten moet annuïtair of lineair worden afgelost om voor hypotheekrenteaftrek in aanmerking te komen. De Starterslening is de eerste drie jaar rente- en aflossingsvrij en voldoet daarmee niet aan de vereiste minimale aflossing. In de Wet Maatregelen Woningmarkt 2014 is voor de Starterslening tot en met 31 december 2016 een uitzondering gemaakt, zodat het recht op hypotheekrenteaftrek de looptijd van de Starterslening blijft bestaan.

Om nog in aanmerking te komen voor deze uitzondering moet een Starterslening uiterlijk op 31 december 2016 passeren bij de notaris. SVn onderzoekt nog of de Starterslening in aangepaste vorm ook na 2016 gehandhaafd blijft. Op dit moment is nog niet duidelijk hoe die lening er dan uit zou zien.