FacebookTwitter Bel voor een afspraak 071-2020200

Flink minder arbeidsongeschiktheidsuitkeringen

29 oktober 2013

Eind december 2002 werden bijna 1 miljoen arbeidsongeschiktheidsuitkeringen verstrekt. Sindsdien nam het aantal arbeidsongeschiktheidsuitkeringen elk jaar af. Eind juni 2013 waren het er nog 818 duizend.

De gestage daling van de arbeidsongeschiktheid is vooral het gevolg van veranderende wet- en regelgeving. De afname van het aantal arbeidsongeschiktheidsuitkeringen vond vrijwel geheel plaats bij mannen. Het aantal vrouwen met een uitkering nam zelfs licht toe omdat zij actiever zijn geworden op de arbeidsmarkt, waardoor ook hun beroep op de regelingen voor arbeidsongeschiktheid toeneemt. Het aandeel jongeren tot 25 jaar is toegenomen van 2,9 procent in 1998 tot 8,5 procent van de arbeidsongeschiktheidsuitkeringen in juni 2013. Dit komt vooral door een grotere instroom in de Wajong vanaf 2007.

Eind juni 2013 was in bijna de helft van de gevallen een psychische stoornis de oorzaak van de arbeidsongeschiktheid. In 1998 werd deze diagnose voor ruim 30 procent van de arbeidsongeschiktheidsuitkeringen gesteld. Het aandeel ‘algemene aandoeningen’ en het aandeel ‘aandoeningen aan het botspierstelsel’ (rugklachten e.d.) zijn in dezelfde periode afgenomen.