FacebookTwitter Bel voor een afspraak 071-2020200

Fonds voor herstel fundering woningen

6 juli 2016

Minister Blok van Wonen stelt 20 miljoen euro beschikbaar voor het Fonds Duurzaam Funderingsherstel. Bij dat fonds kunnen huiseigenaren aankloppen voor een lening bij noodzakelijk herstel van de fundering van hun woning.

Het streven is het fonds op 1 januari 2017 van start te laten gaan. Het Rijk vraagt banken, gemeenten en het Waarborgfonds Eigen Woningen ook om een bijdrage aan het fonds, zodat er ongeveer 100 miljoen euro beschikbaar komt, waarmee naar verwachting 2000 funderingsleningen kunnen worden verstrekt. De komende maanden wordt gewerkt aan de op- en inrichting van het fonds.