FacebookTwitter Bel voor een afspraak 071-2020200

Geen belastingvoordeel meer voor alimentatiebetalers

24 maart 2016

Door nieuwe fiscale regels kunnen een kwart miljoen huishoudens over 2015 geen gebruik meer van maken van de aftrekpost voor uitgaven voor het levensonderhoud van kinderen. In 2013 leverde dat nog gemiddeld 900 euro belastingvoordeel op.

In 2013 hadden 112.000 huishoudens zonder inwonende kinderen voordeel uit de aftrek. Deze mensen hadden een kind of meerdere kinderen die ergens anders wonen. De ouders hadden recht op aftrek, omdat ze ook meebetalen aan het levensonderhoud van de kinderen. Dit doen ze meestal door kinderalimentatie te betalen.

De regeling is per 2015 afgeschaft. De overgrote meerderheid van deze groep bestond uit alleenwonende mannen. Het gaat om 74.000 mannen. Meestal zijn het gescheiden vaders van wie het kind staat ingeschreven bij hun voormalige partner. Een kwart van deze mannen ontving een belastingvoordeel van 1.300 euro of meer. Verder hadden onder meer 34.000 paren en vierduizend alleenwonende vrouwen recht op de aftrek. Het verdwijnen van de aftrekpost wordt niet via een andere kindregeling gecompenseerd.