FacebookTwitter Bel voor een afspraak 071-2020200

Geen structurele problemen contra-expertise woonverzekeringen

21 oktober 2016

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) heeft onderzoek gedaan naar de contra-expertise bij inboedel- en opstalverzekeringen. De toezichthouder constateert geen structurele problemen,maar ziet wel incidenten bij verzekeraars en contra-experts.

De AFM deed onderzoek naar aanleiding van berichten dat er veel misgaat bij de contra-expertise bij woonverzekeringen. Verzekeraars laten schades zelf onderzoeken en taxeren door een schade-expertisebureau of eigen schade-experts. Een verzekerde mag vervolgens een contra-expert inschakelen voor bijvoorbeeld een second opinion. In de media verschenen berichten over slechte informatievoorziening en onredelijke declaraties van contra-experts.

De AFM zegt niet te kunnen constateren dat er structurele problemen zijn bij de inzet van contra-expertise. Wel is het beeld ontstaan dat er sprake is van incidenten aan beide kanten. De AFM: “Zo komt het bijvoorbeeld voor dat gedupeerden al tijdens een brand worden aangeklampt door contra-experts die hun diensten aanbieden. Deze laten een verzekerde dan direct een contract ondertekenen zonder dat de gedupeerde zich bewust is van waar hij mee instemt. Daarnaast zien we aan de kant van de verzekeraars nog verschil in kwaliteit in de informatieverstrekking over de rechten van de consument met betrekking tot het inschakelen van een contra-expert en de vergoeding van de kosten hiervan.”
De AFM onderneemt geen actie tegen de beroepsgroep van (contra-)experts. Het NIVRE, de branchevereniging waar de meeste (contra-)experts zijn aangesloten, heeft in 2014 de gedragsregels aangepast om incidenten waarbij verzekerden last ondervinden te voorkomen en dat is volgens de AFM afdoende.