FacebookTwitter Bel voor een afspraak 071-2020200

Gespecificeerde zorgnota’s in 2014

28 oktober 2013

Vanaf 1 juni volgend jaar zijn zorgverleners verplicht om aan de verzekeraar op te geven welke activiteiten ze precies hebben uitgevoerd. Dit betekent dat deze gegevens vanaf eind 2014 ook op de zorgnota terug te vinden zijn.

Op de zorgnota’s van geestelijke gezondheidszorg wordt volgend jaar onder andere informatie over de hoofdbehandelaar, de verwijzer en de zwaarte van de zorgvraag toegevoegd. Dit schrijft minister Edith Schippers (VWS) in een brief aan de Tweede Kamer.

De maatregelen maken deel uit van de plannen om het kostenbewustzijn van burgers te verhogen en fraude tegen te gaan. Ook het vooraf beter informeren van patiënten over de financiële aspecten van een bepaalde behandeling maakt hier deel van uit. Voor klachten en vragen over declaraties, is het voor de verzekerden niet altijd duidelijk of ze bij de zorgaanbieder of zorgverzekeraar moeten aankloppen. In haar brief maakt Schippers duidelijk dat zorgverzekeraars het eerste aanspreekpunt voor de verzekerde zijn en daarmee de regie hebben bij het beantwoorden van vragen en het afhandelen van klachten over een onjuiste declaratie.