FacebookTwitter Bel voor een afspraak 071-2020200

Grote pensioenfondsen positief over voorstel Koolmees

20 november 2019

De grote pensioenfondsen ABP, PMT en PME reageren positief op het voorstel van minister Koolmees van Sociale Zaken om de korting op de fondsen met een jaar uit te stellen.

Koolmees wil de pensioenfondsen die de vereiste dekkingsgraad niet halen, uitstel geven, zodat ze hun financiële positie kunnen verbeteren. Anders worden mogelijk de pensioenen van 7,8 miljoen deelnemers bij 27 pensioenfondsen in 2020 gekort.
PMT, het pensioenfonds Metaal & Techniek, is blij met de voorgestelde maatregelen, die betekenen dat de pensioenen nu niet verlaagd hoeven te worden. ABP, het pensioenfonds voor de overheid en het onderwijs, ziet het voorstel ook als een tijdelijke maatregel voor de aanloop naar een nieuw pensioencontract. “Met deze voorstellen creëert de minister naar verwachting rust voor de korte termijn.” Daarbij is overigens volgens het fonds er geen garantie dat verlagining van de pensioenen definitief van de baan zijn. “Ook in een nieuw te ontwikkelen contract kan er overigens sprake zijn van verlaging van pensioen als het economisch tegenzit”, waarschuwt het fonds daarbij wel. “Maar de keerzijde is dat er ook eerder verhoogd kan worden als het meezit.”
Volgens PME is de kans op verlaging veel kleiner geworden nu er niet gekort hoeft te worden als de dekkingsgraad op 31 december boven de 90 procent ligt. Ook dit fonds wijst op de gevaren van de lage rente, waardoor er de komende jaren nog altijd kans op kortingen is.