FacebookTwitter Bel voor een afspraak 071-2020200

Heffingen lokale overheden omhoog met 2,1 procent

21 januari 2014

In 2014 verwachten lokale overheden 12,8 miljard euro te ontvangen uit heffingen. Dit is 2,1 procent meer dan in 2013. De opbrengst stijgt het sterkst bij de provincies, gevolgd door de waterschappen en de gemeenten.

Dit blijkt uit cijfers van het CBS op basis van de begrotingen van de lokale overheden. De verwachte opbrengst van de gemeentelijke heffingen in 2014 is 8,7 miljard euro, een toename van 1,4 procent. In de afgelopen 25 jaar is de stijging van de heffingsinkomsten niet zo klein geweest. Uitzondering hierop is 2006, toen de opbrengsten uit heffingen fors daalden door de afschaffing van de onroerendezaakbelasting (OZB) voor gebruikers van woningen.

De provincies verwachten in 2014 voor 1,5 miljard euro aan opcenten motorrijtuigenbelasting te innen. Hiermee ligt de verwachte opbrengst 4,7 procent hoger dan in 2013. De stijging komt vooral doordat de vrijstelling motorrijtuigenbelasting op veel milieuvriendelijke, energiezuinige auto’s komt te vervallen.