FacebookTwitter Bel voor een afspraak 071-2020200

Helft 75-plussers heeft rijbewijs

6 oktober 2016

Van de Nederlanders van 75 jaar en ouder heeft 49 procent een autorijbewijs. Dat percentage is weliswaar een stuk lager dan bij 60- tot 75-jarigen (84 procent), maar het is de afgelopen jaren wel toegenomen.

Bij veertigers en vijftigers ligt het autorijbewijsbezit op bijna 90 procent. Het CBS telde op 1 januari 2016 bijna 11 miljoen Nederlanders met een autorijbewijs. Onder hen waren 645.000 rijbewijsbezitters van 75 jaar of ouder. Het aantal 75-plussers met een rijbewijs is de afgelopen jaren toegenomen. Dat komt deels doordat er meer ouderen zijn, maar ook het percentage met een rijbewijs is gestegen. In 2014 had 45 procent een rijbewijs, begin dit jaar 49 procent. Automobilisten en motorrijders vanaf 75 jaar moeten zich elke vijf jaar medisch laten keuren voor verlenging van hun rijbewijs. In 2014 is deze keuringsleeftijd verhoogd van 70 naar 75 jaar.
Van de 75-plussers met een autorijbewijs heeft driekwart minstens één auto. Ookhet autobezit van 75-plussers is toegenomen. Ze bezitten vaker een auto dan jongeren (18 tot 25 jaar) maar minder vaak dan personen van 25 tot 75.