FacebookTwitter Bel voor een afspraak 071-2020200

Helpdesk slapende polissen vaker geraadpleegd

24 januari 2014

Als nabestaanden vermoeden dat er nog niet-uitgekeerde polissen zijn, kunnen zij de helpdesk slapende polissen raadplegen. Steeds meer mensen weten de weg naar de helpdesk te vinden.

Om nabestaanden met een vermoeden van een niet-uitgekeerde polis te helpen heeft het Verbond van Verzekeraars een nabestaandenservice, die helpt in de zoektocht naar polissen van overleden familieleden. Het aantal hits neemt de afgelopen jaren toe. Werden in 2009 op 969 aanvragen nog 266 polissen (ruim een kwart) gevonden, deze succesratio steeg tot ruim 1000 treffers op 1477 aanvragen in 2012 (tweederde). De zoekacties voor 2013 zijn nog niet afgerond, maar vooralsnog zijn op 1676 aanvragen 790 hits gevonden.

Verzekeraars stellen zelf al veel in het werk om de rechtmatige eigenaren van expirerende polissen te vinden, als bijvoorbeeld actuele adresgegevens ontbreken of aangenomen kan worden dat de polishouder inmiddels is overleden. Hoewel het bij oude polissen vaak om bescheiden bedragen gaat, hebben zoekacties, bijvoorbeeld via commerci├źle databestanden, in veel gevallen succes. Klanten kunnen aanspraak blijven maken op deze tegoeden, ook als de verjaringstermijn is verstreken.