FacebookTwitter Bel voor een afspraak 071-2020200

Historische daling van het aantal mensen met werk

11 juni 2020

In april zijn 160.000 mensen in Nederland hun baan kwijtgeraakt. Het Centraal Planbureau (CPB) noemt dit een historische krimp, maar zegt tegelijk dat de situatie in ons land nog wel meevalt vergeleken met die in andere landen.
Het werkloosheidspercentage nam als gevolg van de coronacrisis toe van 2,9 procent in maart tot 3,4 procent in april. Het aantal WW-uitkeringen steeg met bijna 17 procent. Bijna 300.000 Nederlanders zaten in april in de WW.
Gemeten over de eerste vier maanden van dit jaar kromp de beroepsbevolking in Nederland met 1,7 procent. Dat percentage ligt in Duitsland (1,8 procent) hoger en in Itali├ź (6 procent), de Verenigde Staten en Canada (14 procent) nog hoger.
Relatief veel jongeren en vrouwen zijn hun baan verloren. De werkzame beroepsbevolking jonger dan 25 jaar nam in april af met 7,5 procent, vooral doordat veel jongeren een flexibel contract hebben.