FacebookTwitter Bel voor een afspraak 071-2020200

Hoger eigen risico geen reden om zorg te mijden

28 oktober 2013

Mensen hebben niet onterecht zorg gemeden doordat het verplicht eigen risico begin dit jaar is verhoogd van 220 naar 350 euro. Dat blijkt uit onderzoek dat minister Edith Schippers (Volksgezondheid) heeft laten uitvoeren.

Ongeveer 1 op de 400 Nederlanders heeft dit jaar vanwege het hogere eigen risico afgezien van zorg waar ze die vorig jaar „waarschijnlijk wel of zeker” wel hadden gezocht. „Dit is een klein percentage. Het is ook niet per definitie zo dat het afzien van zorg in deze gevallen kwalijk is”, schrijft Schippers in haar brief aan de Kamer. Nog eens 0,25 procent geeft aan zorg te hebben gemeden waar ze vorig jaar, met het lagere eigen risico, „misschien” wel waren gegaan.

Uit de enquête blijkt dat er veel misverstanden zijn over het eigen risico. 1 op de 5 mensen denkt ten onrechte dat de huisarts onder het eigen risico valt. Dat is juist niet zo. Tegelijk denkt ruim 40 procent onterecht dat een bezoek aan een medisch specialist niet onder het eigen risico zou vallen. Schippers gaat daarom dit najaar in een publiekscampagne extra aandacht besteden aan het eigen risico. Het hogere eigen risico geldt niet voor kinderen onder de 18 en de laagste inkomens worden via de zorgtoeslag volledig gecompenseerd.