FacebookTwitter Bel voor een afspraak 071-2020200

Hogere AOW-leeftijd leidt tot stagnatie aantal gepensioneerden

2 oktober 2019

Het aandeel gepensioneerden onder de Nederlandse bevolking stijgt sinds 2015 niet meer en blijft stabiel op 18 procent. Volgens het CBS is de hogere AOW-leeftijd daarvan de oorzaak.
In 2018 telde Nederland bijna 3,2 miljoen gepensioneerden, tegen ruim 3,1 miljoen in 2015. In die periode ervoor, van 2001 tot en met 2018, kwamen er in totaal ruim 700.000 gepensioneerden bij. Hoewel het totale aandeel gepensioneerden stabiel is, krimpt het aandeel gepensioneerden tussen de 55 en 65 jaar oud wel. In 2006 was het aandeel gepensioneerden in die leeftijdscategorie nog 18,9 procent, inmiddels is dat percentage 5,6 procent. Dat heeft niet alleen te maken met de versobering van de VUT-regelingen, maar ook met de verhoging van de AOW-leeftijd. Die wordt stapsgewijs verhoogd tot 67 in 2024.