FacebookTwitter Bel voor een afspraak 071-2020200

Huishoudens betalen belasting op leidingen

29 augustus 2016

Inwoners van ruim honderd gemeenten betalen mee aan de belasting die nutsbedrijven betalen op ondergrondse leidingen. Uit onderzoek van de Rijksuniversiteit Groningen blijkt dat de bijdrage van burgers kan oplopen tot enkele tientjes per jaar.

Gemeenten heffen vaak belasting voor het gebruik van ondergrondse leidingen. Nutsbedrijven ┬ľ energiebedrijven, waterleidingbedrijven, netbeheerders – berekenen deze belasting weer door aan hun klanten. Omdat de belasting indirect wordt betaald, lijken de woonlasten in een gemeente lager dan ze werkelijk zijn. Volgens de RUG zijn er dit jaar 56 gemeenten waar huishoudens via het drinkwaterbedrijf precariobelasting op leidingen betalen. Voor twintig gemeenten geldt dat dat in 2016 voor het eerst gebeurt. Niet in alle gemeenten wordt precariobelasting geheven. Minister Ronald Plasterk van Binnenlandse Zaken wil dat de precariobelasting wordt afgeschaft en een overgangsperiode van tien jaar hanteren.