FacebookTwitter Bel voor een afspraak 071-2020200

Huishoudens profiteren van herstel economie

23 september 2016

Huishoudens profiteren steeds meer van het herstel van de economie. Waar van 2001 tot 2012 vooral bedrijven hun inkomen zagen toenemen en huishoudens nauwelijks extra geld overhielden, is die trend sindsdien andersom.

Dat huishoudens meer overhielden komt onder meer doordat er minder sociale premies betaald hoefden te worden. Zo ging onder meer de pensioenpremie omlaag. Daarnaast steeg het inkomen doordat het aantal werkenden toenam. Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Bedrijven zagen aan de andere kant met name buitenlandse winsten dalen. Het CBS benadrukt dat de olieprijs daar een belangrijke rol bij speelt. Sinds medio 2014 is die stevig gedaald. Dat zorgt onder meer voor schommelende buitenlandse winsten bij enkele grote Nederlandse multinationals. Daarnaast keren bedrijven weer meer dividend uit aan aandeelhouders, waardoor onder de streep uiteindelijk minder geld overblijft.