FacebookTwitter Bel voor een afspraak 071-2020200

Huizenbezitters tegen verhoging eigenwoningforfait

16 januari 2014

Huizenbezitters vinden dat het forfait dat je bij je inkomen moet optellen en waarover je inkomstenbelasting betaalt, zou moeten dalen of in het ergste geval gelijk moeten blijven, maar niet stijgen. Dit blijkt uit een enquête van Vereniging Eigen Huis (VEH).

Per 1 januari is het bijtellingspercentage van het eigenwoningforfait verhoogd van 0,6% naar 0,7% van de WOZ-waarde. Deze onverwacht forse stijging komt mede door de sterke stijging van de huren in het afgelopen jaar. Het kabinetsbeleid dat zich richt op het meer marktconform maken van de huren in de sociale huursector, heeft als onbedoeld bijeffect dat ook de lasten van eigenhuisbezitters stijgen. Naast de ontwikkeling van de WOZ-waarden, heeft ook de stijging van de huren via een vaste formule invloed op de hoogte van het eigenwoningforfait.

Bijna driekwart van de huiseigenaren (73%) vindt de recente verhoging van het eigenwoningforfait niet acceptabel. Meer belasting betalen op het moment dat je huis sterk in waarde is gedaald, gaat er bij 70% niet in. “Zo’n sterke stijging van het forfait kan nooit de bedoeling zijn”, aldus directeur Rob Mulder van Vereniging Eigen Huis, “Dit is een onvolkomenheid in het systeem die er zo snel mogelijk uitgehaald moet worden. Anders gebeurt volgend jaar precies hetzelfde”.