FacebookTwitter Bel voor een afspraak 071-2020200

Huurverhoging naar inkomen gaat door

13 maart 2013

Verhuurders mogen vanaf 1 juli het inkomen een rol laten spelen bij de jaarlijkse huurverhoging. De Eerste Kamer heeft met het voorstel hiertoe ingestemd.
Met de inkomensafhankelijke huurverhoging hoopt minister Blok van Wonen dat er meer doorstroming komt op de huurmarkt. Scheefwonen – mensen die met een volgens de regels te hoog inkomen in een sociale woning wonen – wordt met deze maatregel ontmoedigd en de wachtlijsten voor mensen met lage inkomens moeten zo korter worden.
Met de extra huurverhogingen stijgen de huurprijzen voor het eerst sinds 2007 met meer dan de inflatie. Zo is in het woonakkoord afgesproken dat inkomens tot 33.614 euro met inbegrip van de inflatie van 2,5 procent maximaal 4 procent extra huur betalen. Voor de inkomens tussen 33.614 euro en 43.000 is dat 4,5 procent en voor de inkomens daarboven 6,5 procent. De huurverhogingen gelden alleen voor de gereguleerde huursector. Verhuurders die een inkomensafhankelijke huurverhoging willen aanzeggen, kunnen bij de Belastingdienst een inkomensverklaring aanvragen. De verklaring meldt alleen of het gezamenlijke huishoudinkomen al dan niet boven een van de inkomensgrenzen ligt. De verdiensten van inwonende kinderen met een bijbaantje tellen niet mee. Een huurder heeft recht op huurverlaging als na een doorgevoerde inkomensafhankelijke huurverhoging het inkomen weer tot onder een inkomensgrens is gezakt.