FacebookTwitter Bel voor een afspraak 071-2020200

Huurwaardeforfait fors omhoog

31 december 2013

Huizenbezitters betalen in 2014 enkele tientjes tot honderden euro’s extra aan inkomstenbelasting omdat het huurwaardeforfait fors omhoog gaat.

Dit hebben belastingdeskundigen berekend op basis van berichtgeving in de Staatscourant. Hierin staat dat huurwaardeforfait volgend jaar stijgt van 0,6 naar 0,7 procent voor huizen met een woz-waarde tussen de 75.000 en 1.040.000 euro. Een tariefsverhoging van liefst 17%.

Het huurwaardeforfait, ook wel eigenwoningforfait is een bedrag dat huizenbezitters bij hun inkomen moeten optellen als ze belastingaangifte doen. Het tarief van het eigenwoningforfait (nu nog 0,6 procent van de woz-waarde) wordt vastgesteld aan de hand van de ontwikkeling van de huizen- én huurprijzen. Het ministerie van Financiën gaat voor de berekening van 2014 uit van een gemiddelde daling van de woz-waarde met 5,4%. En een huurstijging van gemiddeld 4,6%.