FacebookTwitter Bel voor een afspraak 071-2020200

Huurwoning wordt weer duurder

14 januari 2014

De woninghuur gaat per 1 juli voor iedereen die op jaarbasis meer dan 43.602 euro verdient, maximaal 6,5 procent omhoog. Voor de lagere inkomens (tot 34.085 euro) stijgt de huur maximaal 4 procent, voor de middeninkomens komt de stijging op maximaal 4,5 procent uit.

De percentages zijn definitief nu het CBS het inflatiecijfer over 2013 bekend heeft gemaakt: 2,5 procent. Daarmee is de huurstijging gelijk aan die in 2013, het eerste jaar dat de huurstijging afhankelijk werd gemaakt van het inkomen.

De regels zijn van toepassing op zelfstandige woningen waarvoor de maandhuur minder dan 700 euro bedraagt.