FacebookTwitter Bel voor een afspraak 071-2020200

In Flevoland is de hoogste werkloosheid

12 maart 2013

In 2012 is de werkloosheid in alle provincies toegenomen. Vorig jaar was 6,4 procent van de Nederlandse beroepsbevolking werkloos. Flevoland had met 8 procent het hoogste aandeel werklozen.
Ook in Groningen en Zuid-Holland lag de werkloosheid relatief hoog. In Zeeland was de werkloosheid met 4,1 procent het laagst. Sinds de werkloosheid in 2009 weer begon op te lopen, had Zeeland telkens het laagste werkloosheidscijfer. Twintig jaar geleden was de werkloosheid in Nederland met 6,5 procent ongeveer gelijk aan die in 2012. In Noord Nederland (Groningen, Friesland en Drenthe) was toen 8,9 procent van de beroepsbevolking werkloos, tegenover 7,2 procent in 2012. Daarmee is de achterstand van de noordelijke provincies op de rest van Nederland aanzienlijk verminderd.